fbpx
Biblista wyjaśnia kwestię publicznego upominania

Pismo Święte poucza jak upominać braci w przypadku grzechu/krzywdy prywatnej, a także określa kiedy należy upominać publicznie.

Trwająca protestantyzacja Kościoła przynosi coraz gorsze owoce. Możemy dostrzec je w powszechniejszej utracie tożsamości katolickiej, nieumiejętności odróżniania treści heretyckich od prawidłowych, braku świadomości istniejących zagrożeń duchowych i błędnego posługiwania się Pismem Świętym.

Ten ostatni zły owoc polega na traktowaniu Pisma Świętego jako zbioru zdań, wersetów i akapitów, z których można wyciągnąć i przytoczyć dowolne z nich na potrzeby udowodnienia swojego stanowiska. Takie podejście do Pisma Świętego nie ma nic wspólnego z prawidłową hermeneutyką biblijną.

Jednym z tematów, którego dotyczy takie błędne podejście jest kwestia upominania braterskiego. Należy pamiętać, że Pismo Święte poucza jak upominać braci w przypadku grzechu/krzywdy prywatnej, a także określa kiedy należy upominać publicznie.

Upominanie publiczne

Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, żeby także i pozostali przejęci byli lękiem.

1Tm 5, 20

Upominanie prywatne

Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.

Mt 18, 15-17

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj!

Mt 5, 23-24

Więcej na ten temat opowie ojciec dr Jakub Waszkowiak OFM, wykładowca w międzynarodowym seminarium Studium Theologicum Jerosolimitanum w Jerozolimie.

Obejrzyj nagranie ojca dr Jakuba Waszkowiaka OFM.

Bądź na bieżąco

Powiadomimy Cię o nowych publikacjach